چشم انداز ما

تبدیل شدن به یکی از معتبر ترین شرکت های ساختمانی در حوزه ساختمان های شهری است.

برخی پروژه های هلدینگ هور

اهداف هلدینگ هور

هلدینگ هور در نظر دارد تا با استفاده از دانش ، تجربه ی ارزشمند و سوابق درخشان خود را در حوزه عملیات احداث ساختمان های شهری و شرکت ها با اتکا به نیروی انسانی مجرب، توانمند و متخصص ضمن حفظ زمانبندی پروژه نسبت به اجرای با کیفیت استاندارد و هزینه مناسب در راستای اهداف شرکت و تامین رضایت مشتریان و شرکای خود گام براشته و تلاش و همت خود را بر آن گذاشته تا در راستای اهداف تعیین شده به یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی در سطح کشور تبدیل شود.

هلدینگ هور نماد کیفیت ، مسئولیت پذیری و صداقت

0
متراژ پروژه های انجام شده
0
متراژ پروژه های در حال ساخت
0
تعداد پروژه های در حال بررسی

 اخبار و مقالات هلدینگ هور