راه های ارتباطی با هلدینگ هور

هلدینگ هور در نظر دارد تا با استفاده از دانش ، تجربه ی ارزشمند و سوابق درخشان خود را در حوزه عملیات احداث ساختمان های شهری و شرکت ها با اتکا به نیروی انسانی مجرب، توانمند و متخصص ضمن حفظ زمانبندی پروژه نسبت به اجرای با کیفیت استاندارد و هزینه مناسب در راستای اهداف شرکت و تامین رضایت مشتریان و شرکای خود گام براشته و تلاش و همت خود را بر آن گذاشته تا در راستای اهداف تعیین شده به یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی در سطح کشور تبدیل شود.