طراحی

طراحطراحی ساختمان به‌صورت کلی بر اساس معیار های مهندسان معماری، مهندسان سازه و قوانین هر کشور صورت میگیرد. تمام پروژه‌های ساختمانی نیاز...

ادامه مطلب

نظارت

نظارتافزایش ایمنی و کنترل کیفی انواع پروژه های عمرانی بر عهده مهندس ناظر پروژه می باشد. از آنجا که در حرفه نظارت ساختمان، پیچیدگی های ف...

ادامه مطلب

اجرا

اجراصنعت ساخت و ساز همواره یکی از پر رونق ترین صنایع به شمار می رود و همین موضوع سبب شده است تا بیشتر افراد آشنایی نسبی با مراحل اجرای ...

ادامه مطلب

شرکت مشاور

مشاور شرکت مهندسی مشاور ساحتمان، همراهی برای پروژه های شما است. در جهان امروز که تمامی کسب و کارها در صنایع مختلف با استفاده از الگوها ...

ادامه مطلب